Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Maxi Jet Pumpeautomat

Generellt

For å sikre vannforsyningen er det viktig at pumpen installeres riktig. De fleste driftsforstyrrelser skyldes årsaker som ligger utefor selve pumpen.

De vanligste årsakene til driftsforstyrrelser er;

1. Anlegget mangler et ordentlig motorvern. (gjelder 3-fas pumper)

2. Pumpen har gått mot stengt kran eller har defekt/feiljustert trykkbryter.

3. Pumpen har frosset i stykker.

4. Viftedekselet har blitt trykket inn under transporten og låser viften.

Følg instruksjonene under nøye!

Levering

Kontroller at pumpen ikke har transportskader. Vri rundt motorakselen med en skrutrekker via sentrumhullet i viftedekselet. Ved behov justeres viften, den skal rotere fritt.

Montering

Pumpen er beregnet for fast innstallasjon og skal monteres på et sted som er tørt, frostfritt og luftig.
En kort kuldeperiode er nok til å skade pumpen.

Dreieretning

1-faspumper går alltid riktig vei.
3-faspumper kontrolleres slik at viften roterer mot høyre når pumpen sees fra motorsiden.

Sugeledning

Ved bytte av pumpe, når den nya pumpen har samme eller lavere kapasitet som den som byttes, kan man som regel koble den nye pumpen til eksisterende sugeledning. Om man installerer en større pumpe, eller ny sugledning, er det viktig at sugeledningen er tilstrekkelig grov.

Kontakt alltid pumpeleverandøren om det er noen tvilom dimensjoneringen av sugeledningen.

Bunnventil

Bunnventil skal alltid monteres. I gravde brønner bør den sitta minst 3 dm fra brønnens bunn. I borrede brønner bør bunnventilen monteres ca 11 m under pumpens nivå. Detta forhindrer tørrkjørning av pumpen om vannuttaket er større enn tilrenningen. Bruk alltid bunnventil med minst samme dimensjon som sugeslangen. En ventil i metall som har returfjær anbefales.

Slangetilkobling

Sugeledningen kobles til uttaket på pumpens gavel (lengst bort fra motoren). Trykkledningen kobles til uttaket rett opp (nærmest motoren). Før trykkledningen kobles skal pumpen og helst hele sugeledningen fylles med vann. Det er viktig at alle tilkoblinger er helt tette.

Lekkasje på sugesiden innebærer at driftsikkerheten reduseres.
Lekkasje på trykksiden innebærer risiko for vannskader.