Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Frostvakt med kallkabel och stickkontakt

Teknisk beskrivning

Värmekabel används för att frostskydda vattenledningar. Kabeln kan
läggas både invändigt och utvändigt.  Kopplas in endast när frysrisk
föreligger, dvs. temperaturen på röret understiger 5°C.
Levereras med stickpropp och kallända för temporära anläggningar.
Reglering skall ske med termostat och givare placerad på röret. Monteras
vattenledningen utomhus skall röret isoleras.

Viktigt

Värmekabel skall alltid kopplas till jordfelsbrytare.

Montering

Värmekabel ska monteras och anslutas av behörig elinstallatör.
Värmekabel ska anslutas till en jordfelsbrytare med högsta märkutlösningsström
30 mA.

Lägsta temperatur för spänningssättning av frostvakten är -10°C.


Frostvakt med kallkabel och stickkontakt
Namn ArtnrLängd meter PrisAntal
Frostvakt 2m. A17522 626.00 KrFrostvakt 4m. A17544 860.00 KrFrostvakt 6m. A17566 1011.00 KrFrostvakt 8m. A17588 1162.00 KrFrostvakt 10m. A176010 1320.00 KrFrostvakt 13m. A176313 1554.00 KrFrostvakt 16m. A176616 1789.00 KrFrostvakt 19m. A176919 2022.00 KrFrostvakt 22m. A177222 2257.00 KrFrostvakt 25m. A177525 2500.00 Kr