Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Frostvakt med kallkabel och stickkontakt

Teknisk beskrivning

Värmekabel används för att frostskydda vattenledningar. Kabeln kan
läggas både invändigt och utvändigt.  Kopplas in endast när frysrisk
föreligger, dvs. temperaturen på röret understiger 5°C.
Levereras med stickpropp och kallända för temporära anläggningar.
Reglering skall ske med termostat och givare placerad på röret. Monteras
vattenledningen utomhus skall röret isoleras.

Viktigt

Värmekabel skall alltid kopplas till jordfelsbrytare.

Montering

Värmekabel ska monteras och anslutas av behörig elinstallatör.
Värmekabel ska anslutas till en jordfelsbrytare med högsta märkutlösningsström
30 mA.

Lägsta temperatur för spänningssättning av frostvakten är -10°C.


Frostvakt med kallkabel och stickkontakt
Namn ArtnrLängd meter PrisAntal
Frostvakt 2m. A17522 746.00 Kr

I lager


Frostvakt 4m. A17544 1024.00 Kr

I lager


Frostvakt 6m. A17566 1242.00 Kr

I lager


Frostvakt 8m. A17588 1384.00 Kr

I lager


Frostvakt 10m. A176010 1571.00 Kr

I lager


Frostvakt 13m. A176313 1851.00 Kr

I lager


Frostvakt 16m. A176616 2130.00 Kr

I lager


Frostvakt 19m. A176919 2409.00 Kr

I lager


Frostvakt 22m. A177222 2688.00 Kr

I lager


Frostvakt 25m. A177525 2977.00 Kr

I lager